Powiadom znajomego

Dodaj do schowka

Zapisz PDF

Szczegóły

Numer referencyjny DW/650/KF
Data utworzenia 2019-10-31
Branża Finanse/Księgowość
Stanowisko Kontroler Finansowy
Województwo pomorskie
Miejsce pracy Trójmiasto
Ilość wakatów 1
Termin składania 2020-01-31

Opis

Naszym klientem jest polski producent z mocną pozycją w swojej branży na rynku.

Kontroler Finansowy

DW/650/KF

Zakres odpowiedzialności:
 • Raportowanie finansowe
  • raportowanie wyników finansowych dla spółek oraz wyników skonsolidowanych dla grupy (w układzie sprawozdania finansowego oraz układzie zarządczym)
  • przygotowywanie rolowanych prognoz wyników finansowych;
  • udział w tworzeniu systemu wskaźników dla organizacji oraz ich raportowanie;
  • raportowanie oraz analiza odchyleń od budżetu wraz z rekomendacją działań korygujących;
  • przygotowywanie i prezentacja raportów okresowych dla zarządu i rady nadzorczej;
  • udział w procesie budżetowania;
 • Zarządzanie systemem informacji zarządczej w systemie ERP
  • odpowiedzialność za kontrolingowe zamykanie okresów sprawozdawczych oraz kompleksowe naliczenie/rozliczenie rezerw;
  • zapewnienie kompletności, rzetelności oraz adekwatności informacji zarządczej dla potrzeb podejmowania decyzji;
  • rozwój i utrzymanie systemu kalkulacji kosztów w sposób umożliwiający analizę marż na produktach, kanałach dystrybucji, klientach oraz weryfikację realizacji budżetów;
  • rozwój narzędzi raportowania informacji zarządczej;
 • Monitoring kosztów wytworzenia produktów oraz ich optymalizacja
  • odpowiedzialność za system wyceny produktów,
  • zarządzanie kalkulacją kosztu wytworzenia produktów oraz prawidłowe ich rozliczanie w systemie ERP;
  • analiza kosztu wytworzenia produktów oraz rekomendacja i inicjowanie działań zmierzających do jego obniżenia;
Zatrudniona osoba będzie pełnić rolę lidera 2-3 osobowego zespołu kontrolingu finansowego. Będzie ściśle współpracować z zespołem kontrolingu biznesowego oraz działem finansowo-księgowym.

Profil:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomia, finanse;
 • kilkuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze kontrolingu finansowego;
 • doświadczenie w zarządzaniu małym zespołem;
 • doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office; zaawansowaną znajomość MS Excel;
 • doświadczenie w pracy z systemem klasy ERP i innymi narzędziami kontrolingowymi;
 • umiejętność wnioskowania na poziomie analitycznym i syntetycznym;
 • umiejętności komunikacyjne na wysokim poziomie, pozwalające posługiwanie się pojęciami z zakresu rachunkowości zarządczej, finansowej i kontrolingu w sposób przystępny i zrozumiały dla różnych obszarów w organizacji;
 • doświadczenie w pracy z zespołami i menedżerami różnych szczebli;
 • umiejętność argumentacji, otwartość na poszukiwanie rozwiązań nieszablonowych,
 • postawa pro biznesowa;
 • doskonałe zarządzanie własnym czasem, umiejętność ustalania priorytetów;
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • inicjatywa, otwartość na zmianę/rozwój oraz chęć inicjowania i aktywnego uczestnictwa w różnych projektach.
 

 
 
schowek