Powiadom znajomego

Dodaj do schowka

Zapisz PDF

Szczegóły

Numer referencyjny DW/719/ZDRI
Data utworzenia 2023-09-25
Stanowisko Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Województwo pomorskie
Miejsce pracy Trójmiasto
Ilość wakatów 1
Termin składania 2023-12-01

Opis

Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

Podlega pod Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji. Raportują do niego Kierownicy Projektów, ich Zastępcy, Kierownicy budowy, Kierownicy robót, Kierownicy obiektów i Inżynierowie budowy.

Zadania:
 • Wspieranie Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji w procesie planowania, opracowywania oraz wdrażania strategii operacyjnej w odniesieniu do bieżącej realizacji inwestycji.
 • Monitorowanie i raportowanie do Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji bieżącego postępu realizacji inwestycji. Wprowadzanie usprawnień i optymalizacji względem bieżącego procesu realizacji. Nadzór nad comiesięczną aktualizacją budżetów inwestycji. Odpowiedzialność za przygotowywanie raportów kwartalnych dla Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji oraz Zarządu Spółki. Odpowiedzialność za przygotowanie rozliczeń końcowych inwestycji.                                                    
 • Zarządzanie podległymi pracownikami i współpracownikami, planowanie szkoleń oraz dbanie o poziom motywacji podległych pracowników. Przeprowadzanie szczegółowych ocen bezpośrednich podwładnych.                                                
 • Nadzór nad procesem kontroli przedsprzedażnej mieszkań i kontrole mieszkań przed wydaniem klientom.                                                                                                      
 • Nadzór nad dokumentacją projektową po zwolnieniu do realizacji, a także nad dokumentacją powykonawczą.                                                                                
 • Nadzór nad aktualizacjami i poprawnością zapisów i treści załączników technicznych do umów.                       
 • Monitorowanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem procedur z podległego obszaru.
 • Planowanie budżetu obszaru i nadzorowanie jego wykonania, rozumienie czynników rentowności.                                                                
 • Przestrzeganie porządku, dyscypliny pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych, ogólnie obowiązujących procedur, instrukcji i dokumentów wewnętrznych firmy oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.                                                                                                                
Profil:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie/budownictwo/architektura lub pokrewne. MBA mile widziane.
 • Znajomość angielskiego w stopniu dobrym.
 • Znajomość MS Office i MS Project.
 • Doświadczenie w realizacji inwestycji i pracy na budowie.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami.
 • Umiejętności przywódcze i doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
 • Umiejętności komunikacyjne i egzekwowania zadań. Budowanie relacji w różnorodnym środowisku.
 • Doświadczenie w zarządzaniu budżetem.
 • Znajomość prawa budowlanego. Uprawnienia budowlane mile widziane.
 • Wiedza o rynku i branży.
 • Umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów.                                         
 • Samodzielność i dokładność w działaniu, wysokie standardy jakości.
 • Inicjatywa w działaniu.
 • Lojalność.
schowek