Send to email

Add to notepad

Save PDF

Basic information

Reference number AK/678/GK
Creation date 2019-06-19
Branch Finance/Accounting
Job position Chief Accountant - Financial Manager
Province Mazovia Province 
Workplace Warszawa
Number of vacancies 1
Deadline for submitting 2019-09-20

Scope of duties

Dla naszego klienta, dynamicznie działającej organizacji w dziedzinie kultury i sztuki, poszukujemy wysoko wykwalifikowanych kandydatów na stanowisko:
 
Główna Księgowa (M/K) – Partner Finansowy Spółki
Miejsce pracy: Warszawa
 
Podstawowe Zadania :
 • opracowywanie i realizacja strategii finansowej działalności Spółki;
 • nadzór organizacyjny i merytoryczny nad działem księgowości w firmie;
 • zarządzanie operacyjne finansami Spółki, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu;
 • nadzorowanie pracy działu księgowości, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki;
 • przygotowanie bilansu rocznego wraz z dokumentacją do corocznej weryfikacji;
 • zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów UE;
 • nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
 • zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji ;
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych;
 • współpraca z Zarządem w zakresie merytorycznego wsparcia w obszarze finansowym;
 • wprowadzanie usprawnień, procedur i zmian korzystnych dla Działu, jak i całej Organizacji

Profil Kandydata :
 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • minimum 3 -letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego
 • doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej;
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów wspófinansowanych ze środków UE, w tym inwestycyjnych o charakterze długookresowym;
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, zarządzania finansowego, controllingu, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych;
 • znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej;
 • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 • odpowiedzialność, rzetelność, zdolność analitycznego myślenia;
 • doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne;
 • wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych;
 
Nasz Klient Oferuje :
 • możliwość czynnego uczestnictwa w procesie funkcjonowania i rozwoju dynamicznej  organizacji; udział w kluczowych decyzjach
 • udział w spektakularnych projektach inwestycyjnych
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego w ciekawej organizacji
 • przyjazną i koleżeńską atmosferę w pracy
notepad