Send to email

Add to notepad

Save PDF

Basic information

Reference number AK/KW/000/KDP
Creation date 2021-07-26
Branch Media/Art/Entertainment
Job position Head of the Program Department
Province Mazovia Province 
Workplace Warsaw
Number of vacancies 1
Deadline for submitting 2021-09-24

Scope of duties

Naszym klientem jest jedna z wiodących Instytucji Kultury w Polsce - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (MSN).

Muzeum Sztuki Nowoczesnej związane jest z Warszawą, jej historią i mieszkańcami. Zostało powołane w 2005 roku przez Ministerstwo Kultury, a od 2006 roku prowadzone jest wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy.

W związku z trwająca budową nowej siedziby MSN na placu Defilad i przyszłym rozmachem działalności wystawienniczej oraz artystycznej tej instytucji, poszukujemy:

Head of the Programming Department


Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą działu (Kuratorzy, Producenci, Zespół Realizacji)
 • Opracowanie koncepcji oraz nadzór nad użytkowaniem przestrzeni merytorycznych w nowym budynku - przestrzenie wystawiennicze, kino, SEPR, audytorium 
 • Prowadzenie procesu przygotowania wystawy otwarcia oraz budżetu programowego do nowego budynku
 • Koordynacja spraw pracowniczych wewnątrz działu (urlopy, nadgodziny, sprzęt służbowy, szkolenia, ewaluacja pracowników)
 • Organizacja regularnych spotkań działu oraz udział w cotygodniowym zebraniu kierownictwa Muzeum
 • Prowadzenie procesu planowania i sprawozdawczość dla organizatorów wraz z kontaktem bieżącym z organizatorami
 • Opracowywanie planu rocznego pracy merytorycznej w tym projektów, planu zespołów projektowych, budżetów oraz harmonogramu projektów
 • Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją bieżących projektów wystawienniczych (wypożyczenia obiektów, plany transportów, ubezpieczenia eksponatów, architektura wystaw, montaż i demontaż) wraz z kooperacją z zespołem ds. zamówień publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań
 • Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad programem publicznym towarzyszącym wystawom
 • Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad lokalizacjami zewnętrznymi Muzeum (Park Rzeźby na Bródnie, Dom Hansenów w Szuminie, Palma na Rondzie de Gaulla)
 • Koordynacja współpracy zagranicznej w zakresie programu bieżącego (wystawy gościnne, współpraca w ramach sieci L’Internationalle)
 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji programu publicznego w Muzeum
 • Udział w pracach komisji rozwoju zbiorów
 • Koordynacja współpracy z podmiotami zewnętrznymi wspierającymi realizację programu Muzeum
 • Pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację programu (dotacje celowe, środki sponsorskie, granty)
 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji organizacji pracy działu programowego w Nowym budynku w tym koordynacja prac związanych z wydatkowaniem dotacji inwestycyjnej MKDNiS (realizacja wystawy otwarcia)
 • Akceptacja wniosków zakupowych oraz akceptacja merytoryczna dokumentów kosztowych
 • Udział w ewaluacjach projektów oraz ich zamknięciu finansowym

Poszukujemy osoby:
 • Sprawnej organizacyjnie, nastawionej na znajdowanie rozwiązań w sytuacjach kryzysowych pojawiających przy organizacji złożonych wydarzeń kulturalnych.
 • Osoby, która ma doświadczenie w pracy z obiektami muzealnymi i dziełami sztuki współczesnej.
 • Osoby, która potrafi zarządzać zróżnicowanym zespołem (artyści, kuratorzy, producenci wystaw, pracownicy administracji, zespół techniczny).
 • Osoby, która lubi środowisko sztuki nowoczesnej.
 • Osoby dobrze zorganizowanej, samodzielnej, odpowiedzialnej, odpornej na stres.
notepad