Send to email

Add to notepad

Save PDF

Basic information

Reference number EA/EB/000/MAMV
Creation date 2021-07-16
Branch Pharmacy/Biotechnology
Job position Medical Advisor Vaccines
Province Mazovia Province 
Workplace Warsaw
Number of vacancies 1
Deadline for submitting 2021-08-31

Scope of duties

Dla naszego klienta, globalnej firmy farmaceutycznej, poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Medical Advisor VaccinesPodstawowe zadania:
 • Tworzenie koncepcji i strategii medycznej w obszarze terapeutycznym szczepionek.
 • Zarządzanie realizacją działań z zakresu spraw medycznych, w tym aktywne określanie kluczowych działań, monitorowanie budżetu dla wszelkich projektów medycznych.
 • Promowanie atmosfery pracy zorientowanej na kontakty zewnętrzne.
 • Rozwój i wdrażanie odpowiednich działań edukacyjnych skierowanych do pracowników służby zdrowia we współpracy z innymi partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w razie potrzeby.
 • Utrzymanie współpracy pomiędzy działem medycznym a wewnętrznymi interesariuszami w celu terminowego dostarczania wysokiej jakości ekspertyz.
 • Aktywne uczestnictwo we współpracy międzynarodowej.
 • Zapewnienie, że wszystkie działania medyczne są prowadzone zgodnie z wszystkimi obowiązującymi wytycznymi, przepisami, procedurami firmy i wysokimi standardami etycznymi/jakościowymi.

Profil kandydata:
 • Doktor nauk medycznych lub wyższe wykształcenie i doktorat z dziedziny nauk ścisłych lub farmacji.
 • Min. 2-3 lata doświadczenia na stanowisku Doradcy Medycznego.
 • Ogólna znajomość polskiego rynku i dobre zrozumienie wyzwań stawianych przez klientów.
 • Naturalna zdolność do współpracy i budowania/utrzymywania relacji.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Udowodniona umiejętność przekładania planów strategicznych na taktykę.
 • Dobre umiejętności komunikacyjne w różnych środowiskach.
 • Bardzo dobra organizacja pracy - zdolność do koordynowania wielu zadań jednocześnie.
 • Płynna znajomość języka angielskiego i polskiego.

Oferujemy:
 • Możliwość bycia częścią globalnego lidera rynku.
 • Dynamiczne i inspirujące środowisko pracy.
 • Wiele możliwości pracy nad ambitnymi projektami i zadaniami.
 • Możliwości dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Wiele benefitów pracowniczych.
 
notepad