Send to email

Add to notepad

Save PDF

Basic information

Reference number EA/AS/705/DK
Creation date 2022-04-13
Branch Mining
Job position Mine Director | Member of the Board
Province Świętokrzyskie Province
Workplace woj. świętokrzyskie
Number of vacancies 1
Deadline for submitting 2022-06-03

Scope of duties

Dla naszego Klienta, stabilnej firmy z przemysłu wydobywczego poszukujemy kompetentnej  osoby z potencjałem do dalszego rozwoju wewnątrz organizacji na stanowisko Dyrektor kopalni, Członek Zarządu.

Dyrektor Kopalni | Członek Zarządu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • Zapewnienie wymaganych aktualizacji koncesji i terminów ważności pozwoleń - zgodnie z przepisami prawa górniczego.
 • Zabezpieczenie strategicznych terenów niezbędnych do rozbudowy zakładu górniczego.
 • Osiąganie standardów związanych z ochroną środowiska, ciągłym programem rekultywacji i zwiększeniem akceptacji społecznej dla eksploatacji złoża oraz bioróżnorodności.
 • Ciągłe monitorowanie wszystkich obszarów zakładu górniczego.
 • Ocena poziomu wyposażenia w środki i materiały do produkcji; podejmowanie regularnych inspekcji miejsca pracy i ocen ryzyka w celu przestrzegania wszystkich przepisów BHP.
 • Dostarczanie właścicielom informacji i statystyk dotyczących działalności zakładu górniczego.
 • Raportowanie, wskazywanie i analizowanie wszystkich zdarzeń związanych z bezpieczeństwem (wypadki, incydenty / zdarzenia potencjalnie i około wypadkowe) oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie podobnym zdarzeniom.
 • Współpraca z instytucjami państwowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – bieżąca sprawozdawczość, udzielanie żądanych przez nie informacji.
 • Planowanie, realizacja i optymalizacja budżetu w podległym obszarze.
 • Współpraca z władzami lokalnymi/ władzami górniczymi/ władzami środowiskowymi/ działem technicznym/ klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz akcjonariuszami.
 • Zarządzanie i rekrutacja pracowników.
PROFIL KANDYDATA:
 • Wykształcenie wyższe, techniczne, górnicze, chemiczne, ceramiczne, zarządzanie produkcją, prawnicze lub ekonomiczne.
 • Minimum 10 lat doświadczenia w branży wydobywczej, produkcji materiałów budowlanych, przemyśle chemicznym lub ciężkim.
 • Minimum 5 lat na samodzielnym stanowisku kierowniczym.
 • Wiedza na temat zarządzania małymi przedsiębiorstwami.
 • Znajomość: kodeksu spółek handlowych, kodeksu pracy, ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, ustawy O Gospodarce Nieruchomościami.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
notepad